Søk på siden

Kvinner på krisesentret

Les mer

Menn på krisesentret

Les mer

Barn på krisesentret

Les mer

Trenger du noen å snakke med?

 
Ring oss

Krisesenteret i Midt-Troms er et gratis, døgnåpent tilbud for kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret.

Du kan ta direkte kontakt med oss, uten henvisning eller timeavtale. Vi har ingen ventetid. Kontakt oss på telefon (døgnbemannet), send e-post eller bruk kontaktskjema her.
 
Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr samtaler, støtte og veiledning, samt hjelp til kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Vi gir også et midlertidig botilbud for deg som har behov for det, og oppfølging dersom du har behov for å etablere deg på nytt.

Krisesenteret i Midt- Troms er en ideell organisasjon som gir krisesentertilbud på vegne av våre 6 samarbeidskommuner: Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Bardu og Målselv. 


Interkommunal handlingsplan

Formålet med en interkommunal handlingsplan er å forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner i kommunene.

Se hele handlingsplanen her


Aktuelle saker