Døgnåpen telefon
778 45260

Politiets nødnummer
112

Politiet: 02800

Retten til et liv uten vold

 • 1.   Den tause volden – vold mot personer med nedsatt funksjonsevne
  Last ned
 • 2.   Den usynlige volden – vold mot eldre
  Last ned
 • 3.   Alle barn er alles ansvar – vold mot barn
  Last ned
 • 4.   Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?
  Last ned