Søk på siden

Utsatt for vold fra noen av dine kjære?

Krisesenteret i Midt- Troms er tilgjengelig hele døgnet, og er et sted for alle personer som er eller har vært truet, plaget, utsatt for vold, mishandling eller lignende uverdige forhold.


Her kan du være anonym når du ønsker å snakke med noen for å finne ut av hva du eller noen du kjenner er utsatt for. Du kan ta kontakt på telefon eller mail, avtale dagbesøk eller botid.

Krisesenteret tilbyr samtaler, støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet, og er et gratis lavterskeltilbud. Vi gir også oppfølging i reetableringsfasen.

Botilbudet for kvinner og menn er fysisk adskilt.

Krisesenteret i Midt- Troms er en ideell organisasjon som gir krisesentertilbud på vegne av 10 samarbeidskommuner: Lenvik, Tranøy, Berg, Torsken, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv.